Alimentatie

alimenatiewijzigen

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een maandelijks bedrag dat de ene partner na de echtscheiding betaalt aan de andere parner, wanneer deze niet of niet genoeg verdient om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Alimentatie wordt over het algemeen door de rechter vastgesteld, maar ook kan het in onderling overleg worden vastgesteld.

Of er alimentatie betaald moet worden, en hoeveel is van een aantal omstandigheden afhankelijk, zoals hoeveel degene die de alimentatie moet betalen verdient, maar ook in hoeverre degene die alimentatie ontvangt zelf verdient of kan verdienen.

Uiteraard kan het zo zijn dat in de loop van de jaren één en ander verandert. Partners gaan opnieuw trouwen of samenwonen, het inkomen wordt hoger of juist lager. Dit zijn factoren die van invloed kunnen zijn op de (hoogte van) de alimentatie, en redenen kunnen zijn om de alimentatie te wijzigen. Wijziging van de alimentatie is, wanneer er sprake is van gewijzigde omstandigheden, in veel gevallen mogelijk.

Belangrijk!

Betaalde alimentatie is aftrekbaar van de de belasting. Degene die alimentatie ontvangt dient hier in principe belasting over te betalen.