Kinderen en echtscheiding

download

Wanneer er bij een echtscheiding (jonge) kinderen in het spel zijn, zijn zij over het algemeen de eerste en grootste zorg van de ouders. Met het oog op het belang van de kinderen is het heel belangrijk dat de zaken voor hen goed en duidelijk zijn geregeld. Met name de meest praktische zaken, bij wie blijven de kinderen wonen, en hoe vaak zien zij de andere ouder, en ook de kinderenalimentatie verdienen de nodige aandacht.

Met betrekking tot de woonsituatie van de kinderen na echtscheiding zijn er verschillende vormen denkbaar. Soms blijven de kinderen bij de ene ouder wonen, en wordt er een omgangsregeling vastgesteld met de andere ouder. Deze omgang kan in onderling overleg vastgesteld, maar komt men er samen niet uit, dan kan een omgangsregeling door de kinderrechter worden vastgesteld.

Vaak wordt er ook door de ouders gekozen voor co-ouderschap. Ook hierbij zijn verschillende vormen denkbaar. De kinderen wonen dan in min of meer gelijke mate bij beide ouders, zodat de ouders in min of meerdere mate gelijkelijk betrokken blijven bij de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Zolang het mogelijk is dit in onderling overleg te regelen staat het de ouders vrij een omgangsregeling vast te stellen zoals zij dit wensen. Kinderen krijgen hier een stem in zodra zij de leeftijd van 12 jaren bereikt hebben. Zij mogen dan aangeven waar zij het liefste zouden willen blijven wonen, en hoe vaak en wanneer zij omgang willen hebben met de andere ouder.

Kinderen en alimentatie

Na echtscheiding bestaat de wettelijke verplichting om een bijdrage te leveren voor de kinderen. Het uitgangspunt bij echtscheiding is dat er voor de kinderen financieel gezien zo weinig mogelijk verandert. Aan de hand van daarvoor speciaal ontwikkelde tabellen wordt de behoefte van de kinderen vastgesteld. Over het algemeen betaalt de ouder waarbij de kinderen niet woonachtig zijn aan de andere ouder. De hoogte van de te betalen alimentatie hangt onder meer af van het gezinsinkomen, het aantal kinderen en de leeftijd.

Er een bestaat een website voor kinderen, waar zij zelf informatie kunnen vinden over echtscheiding en alles wat daarbij komt kijken. Kijk op www.rechtvoorjou.nl