Omgang en gezag

Gezag, wat houdt dat eigenlijk in?

Gezag over een minderjarige houdt in dat u verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding. Dit houdt in dat u zorg draagt voor onderwijs, medische verzorging, onderdak, etc. Ook bent u de wettelijke vertegenwoordiger.

Wie oefenen het gezag uit over de minderjarigen?

Wanneer ouders met elkaar gehuwd zijn, of een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan hebben zij van rechtswege het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen. Maar ook is het mogelijk dat het gezag wordt uitgeoefend door anderen die niet ouder zijn. Een dergelijke gezagsuitoefening dient middels een verzoek aan de rechtbank te worden aangevraagd. Wanneer eindigt ouderlijk gezag? Ouderlijk gezag eindigt in de eerste plaats wanneer het kind meerderjarig wordt, dit is over het algemeen wanneer het kind 18 jaar wordt. Maar ook kan het gezag eindigen door een uitspraak van de rechter, wanneer daar om verzocht is.