Tarieven

Het uurtarief is afhankelijk van de aard van de zaak. In voorkomend geval is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken.

Voor aanvang van de werkzaamheden worden er duidelijk afspraken gemaakt omtrent de te verwachten kosten, deze afspraken worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Het kantoor behandelt tevens zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (zogenaamde ’toevoegingszaken’). Meer informatie over de vermogens-en inkomensgrenzen vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl